8 8482 46-22-44
, ,
  

OLFLEX SPIRAL 540 P PLUG

OLFLEX SPIRAL 540 P PLUG

OLFLEX SPIRAL 540 P PLUG

73220852
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/300 SHOCKPLG

2 3 G 0,75 MAX,  1000  300  7  24 /1000  70.1  U0/U 300/500 V
5882.60 .

73220853
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/600 SHOCKPLG

2 3 G 0,75 MAX,  2000  600  7  24 /1000  122.8  U0/U 300/500 V
8224.44 .

73220854
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G0,75/1000 SHOCKPLG

2 3 G 0,75 MAX,  3500  1000  7  24 /1000  193.2  U0/U 300/500 V
9184.39 .

73220855
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/300 SHOCKPLG

2 3 G 1 MAX,  1000  300  7.4  29 /1000  110  U0/U 300/500 V
7507.40 .

73220856
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/600 SHOCKPLG

2 3 G 1 MAX,  2000  600  7.4  29 /1000  196.7  U0/U 300/500 V
10025.63 .

73220860
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/300 SHOCKPLG

2 3 G 1,5 MAX,  1000  300  8.9  32 /1000  148.6  U0/U 450/750 V
8249.28 .

73220861
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/600 SHOCKPLG

2 3 G 1,5 MAX,  2000  600  8.9  32 /1000  262.8  U0/U 450/750 V
11847.07 .

73220862
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1,5/1000 SHOCKPLG

2 3 G 1,5 MAX,  3500  1000  8.9  32 /1000  415.1  U0/U 450/750 V
18025.35 .

73220863
OLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1000 SHOCKPLG

2 3 G 1 MAX,  3500  1000  7.4  29 /1000  312.3  U0/U 300/500 V
13924.25 .

« », «»
8 (8482) 46-22-44

,

OLFLEX SPIRAL 540 P PLUG ; ; ; ; VDE

  3.5- ; VDE- ;   ; ; ; ;   5 :  VDE 0293-308  NR. 57126  VDE 0620  > 20 GOHM X CM  . 5  VDE 0295 / IEC 60228  0.75 ... 1.0 2: U0/U 300/500 V; 1.5 ... 10.0 2: U0/U 450/750 V  2000 V  G = ; X = T   : -30 ... +50 °C   ; ;   200  ; 600  , 30    ; , , ;

- ( )
209 
| | | | | | | | |
2020
2010
: 8 8482 46-22-44
:
- 24 , 365 (366) . , 9:30 17:00 .
: